Köszönti Önt a

Felsőoktatási Információs Rendszer

A Felsőoktatási Információs Rendszer Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (FIR OSAP) modulja évente három alkalommal algoritmizáltan generálja a felsőoktatási ágazati statisztikát. Minden félév indulását követően, jogszabályban rögzített referencia dátummal – az őszi statisztika esetében október 15-ével, a tavaszi statisztika esetében március 15-ével – a felsőoktatásban bent lévő hallgatókról és oktatókról, kutatókról, tanárokról létszámstatisztikát, év végén – december 31-ével – pedig a teljes naptári évre vonatkozóan végzettségstatisztikát készít. A firstat.oh.gov.hu oldal lehetővé teszi a felsőoktatási statisztikai adatok interaktív módon történő megismerését az egyes menüpontokban szereplő rendezési elv szerint.